Stavební bytové družstvo Šumperk

Jesenická 1322/20, Šumperk  787 01
IČ: 00053465 - DIČ: CZ00053465
Zápis v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Dr.XXII, vložka 44

Dokumenty ke stažení

Základní dokumenty družstva
Stanovy (platnost od 21.4.2022)
Jednací řád (platnost od 21.4.2016)
Volební řád (platnost od 21.4.2016)
Usnesení shromáždění delegátů
Shromáždění delegátů dne 20.4.2023
Shromáždění delegátů dne 21.4.2022 + výsledky voleb
Shromáždění delegátů dne 31.5.2021 + Zápis o hlasování na SD
Shromáždění delegátů dne 23.6.2020
Shromáždění delegátů dne 18.4.2019
Shromáždění delegátů dne 19.4.2018
Shromáždění delegátů dne 20.4.2017 + výsledky voleb
Shromáždění delegátů dne 21.4.2016
Shromáždění delegátů dne 23.4.2015
Shromáždění delegátů dne 29.5.2014
Mimořádné shromáždění delegátů dne 5.12.2013
Shromáždění delegátů dne 18.4.2013
Shromáždění delegátů dne 19.4.2012 + výsledky voleb
Shromáždění delegátů dne 14.4.2011
Shromáždění delegátů dne 15.4.2010
Shromáždění delegátů dne 16.4.2009
Shromáždění delegátů dne 17.4.2008
Shromáždění delegátů dne 19.4.2007
Aktiv předsedů samospráv a zástupců domů
Aktiv 5.11.2009
Aktiv 4.11.2010
Aktiv 3.11.2011
Aktiv 8.11.2012
Aktiv 16.10.2013
Aktiv 6.11.2014
Aktiv 8.10.2015
Aktiv 13.10.2016
Aktiv 12.10.2017
Aktiv 18.10.2018
Aktiv 17.10.2019
Vnitřní směrnice
28/2007 Metodický pokyn pro vyřizování žádostí o stavební úpravy
30/2008 Domovní řád
35/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě
37/2012 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva
38/2013 o nájemném z družstevních bytů a družstevních nebytových prostorů a úhradách
39/2014 pro odměňování členů orgánů
40/2014 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva
40/2014 Dodatek č.1
40/2014 Dodatek č.2
40/2014 Dodatek č.3
40/2014 Dodatek č.4
40/2014 Dodatek č.5
43/2015 pro odměňování členů orgánů
49/2020 o nájemném z družstevních bytů a družstevních nebytových prostorů
50/2020 zásady pro stanovení pořadí plateb při hrazení pohledávek po lhůtě splatnosti
Ostatní
Potvrzení o sjednaném rozsahu pojištění dle Rámcové pojistné smlouvy č. 7720613510 ve znění dodatku č. 4 platném od 1.1.2023 
Podmínky výběrových řízení 
Akce Bezpečný bytIV.2016

Formuláře - Členské a bytové záleľitosti
Tiskopisy pro potřeby členů druľstva
  Oznámení o uzavření manželství
  Oznámení o změně příjmení
  Zasílání korespondence
  Zápis z členské schůze
Tiskopisy pro potřeby vlastníků bytů (domy bez právnické osoby)
  Hlášení o změně adresy a příjmení vlastníka bytu
  Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek
Tiskopisy pro potřeby vlastníků bytů (domy s právnickou osobou)
  Hlášení o změně příjmení a adresy vlastníka bytu
  Hlášení o změně vlastníka bytu
Formuláře - Stavební úpravy a udržovací práce v bytě
  Stavební úpravy v družstevní prostoře
  Udržovací práce v družstevní prostoře
  Stavební úpravy a udržovací práce v prostoře vlastníka
Žádanka o opravu
  Žádost o zapůjčení projektové dokumentace
© 2008-2024 Stavební bytové družstvo Šumperk. Všechna práva vyhrazena