Informační telefonní služba
v mimopracovní dny zajišťovaná technikem SBD
602 723535
Aktuality
24.11.2021 Informace
Oznámení společnosti Centropol Energy a.s. k situaci na energetickém trhu 2021

21.10.2021 Informace
Představenstvo SBD Šumperk na svém zasedání dne 12. 10. 2021 schválilo předložení návrhu pořadníku na rok 2022 k připomínkám členů družstva. Pořadník bude dostupný v kanceláři členské evidence v termínu do 30. 11. 2021.

3.6.2021 Dokumenty
Shromáždění delegátů dne 31.5.2021 - usnesení a zápis o hlasování

12.5.2021 Informace
Shromáždění delegátů dne 31.5.2021 - výzva k rozhodnutí mimo zasedání

3.5.2021 Informace
Změna úředních hodin s ukončením mimořádných opatření

26.3.2021 Informace
Rating CCB pro rok 2021

Informace

Stavební úpravy a udržovací práce v bytech.

Všechny stavební úpravy ( udržovací práce ) v bytech by měly být nejprve konzultovány na SBD.

Tato povinnost vyplývá ze stanov SBD ( pro nájemce družstevních bytů ) a z příkazní smlouvy ( pro vlastníky bytů ). V domech, kde vzniklo společenství vlastníků jednotek, jako právnická osoba, by měla být tato povinnost zakotvena do stanov jednotlivých společenství vlastníků jednotek.

SBD Šumperk při projednávání žádostí o povolení ( oznámení ) stavebních úprav postupuje podle vnitrodružstevní směrnice č. 28/2007, která stanoví podmínky pro vyřizování žádostí o stavební úpravy ( udržovací práce ) v družstevních bytech. V případě vlastníků bytových jednotek se jedná o oznámení stavebních úprav ( udržovacích prací ).

Stavební úpravy.

Stavební úpravy jsou veškeré stavební práce, při kterých dochází k bourání stávajících konstrukcí a ke zřizování nových.

Rekonstrukce bytových jader.
Bourání příček a panelů nebo jejich částí.
Vyřezávání dveřních otvorů v příčkách nebo panelech.

Je třeba, aby uživatel (vlastník) bytu předložil projektovou dokumentace, ze které bude zřejmé, o jaké stavební úpravy se jedná, v jakém rozsahu budou prováděny a nedojde-li jejich provedením k narušení statiky domu.
Na základě této PD posoudí SBD, zda stavební úpravy podléhají ohlášení stavebnímu úřadu nebo postačí pouze souhlas SBD. Projektovou dokumentaci není třeba požadovat pouze při záměru uživatele nahradit při rekonstrukci bytového jádra umakartové příčky příčkami ze sádrokartonu, a toto bude výslovně uvedno v žádosti o souhlas ( oznámení vlastníka bytu ).
Podklady pro vypracování projektové dokumentace obdrží stavebník na SBD Šumperk po zaplacení jednorázové úhrady za provedení úkonu družstva ( poskytnutí podkladů ) dle směrnice č. 27/2006

Zasklení lodžie.
Uživatel (vlastník) bytu předloží prospekt firmy, která bude zasklení provádět a ze kterého bude zřejmé jakým systémem bude lodžie zasklena.

Udržovací práce

Udržovací práce jsou práce, které prodlužují životnost bytového fondu, nejsou stavebními úpravami a nedojde jejich provedením k technickému zhodnocení bytu.

Výměna oken a dveří.
Výměna zařizovacích předmětů.
Výměna kuchyňské linky.
Výměna vany za sprchový kout.
Provedení obkladů, dlažby, omítek v bytě.
Pokládka plovoucích podlah.
Oprava elektroinstalace.
Výměna vchodových dveří.
Výměna, nová instalace, odstranění otopných těles.

U domů, které jsou napojeny na centrání zdroj tepla, nebo na domovní kotelnu, je třeba při jakémkoliv zásahu do otopné soustavy provést předem ohlášení bytovému družstvu.

Za povolení stavebních úprav, udržovacích prací a poskytnutí podkladů pro vypracování projektové dokumentace je žadateli ( vlastníku bytu ) účtována úhrada za činnost a úkony družstva dle směrnice č. 27/2006.

Výňatek ze směrnice č. 27/2006 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva

© 2008-2021 Stavební bytové družstvo Šumperk. Všechna práva vyhrazena