Informační telefonní služba
v mimopracovní dny zajišťovaná technikem SBD
602 723535
Aktuality
16.4.2024 Informace
Rating CCB pro rok 2024

3.4.2024 Informace
Zveřejněna pozvánka na Shromáždění delegátů SBD Šumperk dne 23.4.2024

10.1.2024 Dokumenty
Zveřejněn dokument Vnitrodružstevní směrnice 40/2014 Dodatek č.5


21.12.2023 Informace
Ve dnech 22.12. a 27.-29.12.2023 bude SBD Šumperk z provozních důvodů uzavřeno!

15.12.2023 Informace
Předběžné kalkulované ceny energie pro rok 2024 společnosti Sateza a.s.

24.10.2023 Informace
Předložení návrhu pořadníku na rok 2024

25.7.2023 Informace
Omezení provozu oddělení předpisů a úhrad ze zdravotních důvodů
v období 26.7.-9.8.2023
Prosíme, upřednostněte elektronickou komunikaci dle kontaktů pro jednotlivé úkony

20.7.2023 Informace
Zveřejnění nabídky uvolněného družstevního bytu v Hanušovicích, Na Holbě 492.
Zveřejnění platné do 20.8.2023

27.6.2023 OZNÁMENÍ
Ve dnech 3., 4., a 7. 7. 2023 bude SBD Šumperk z technických důvodů uzavřeno.
1.4.2023 Dokumenty
Potvrzení o sjednaném rozsahu pojištění dle Rámcové pojistné smlouvy č. 7720613510 ve znění dodatku č. 4 platném od 1.1.2023

22.4.2023 Dokumenty
Shromáždění delegátů dne 20.4.2023 - usnesení

2.4.2023 Informace
Zveřejněna pozvánka na Shromáždění delegátů SBD Šumperk dne 20.4.2023

12.01.2023 Informace
Informace ke zřízení datových schránek pro SVJ.

01.01.2023 Informace
Od ledna 2023 nebudou automaticky vystavovány a rozesílány úhradové složenky. V případě zájmu o hrazení měsíčního předpisu za užívání a záloh bytu formou poštovní poukázky, budou "složenky" vystaveny na základě domluvy (telefon,email) s pracovníky oddělení nájemného.
Dokument pro zástupce k vyvěšení v domech...

Informace

Stavební úpravy a udržovací práce v bytech.

Všechny stavební úpravy ( udržovací práce ) v bytech by měly být nejprve konzultovány na SBD.

Tato povinnost vyplývá ze stanov SBD ( pro nájemce družstevních bytů ) a z příkazní smlouvy ( pro vlastníky bytů ). V domech, kde vzniklo společenství vlastníků jednotek, jako právnická osoba, by měla být tato povinnost zakotvena do stanov jednotlivých společenství vlastníků jednotek.

SBD Šumperk při projednávání žádostí o povolení ( oznámení ) stavebních úprav postupuje podle vnitrodružstevní směrnice č. 28/2007, která stanoví podmínky pro vyřizování žádostí o stavební úpravy ( udržovací práce ) v družstevních bytech. V případě vlastníků bytových jednotek se jedná o oznámení stavebních úprav ( udržovacích prací ).

Stavební úpravy.

Stavební úpravy jsou veškeré stavební práce, při kterých dochází k bourání stávajících konstrukcí a ke zřizování nových.

Rekonstrukce bytových jader.
Bourání příček a panelů nebo jejich částí.
Vyřezávání dveřních otvorů v příčkách nebo panelech.

Je třeba, aby uživatel (vlastník) bytu předložil projektovou dokumentace, ze které bude zřejmé, o jaké stavební úpravy se jedná, v jakém rozsahu budou prováděny a nedojde-li jejich provedením k narušení statiky domu.
Na základě této PD posoudí SBD, zda stavební úpravy podléhají ohlášení stavebnímu úřadu nebo postačí pouze souhlas SBD. Projektovou dokumentaci není třeba požadovat pouze při záměru uživatele nahradit při rekonstrukci bytového jádra umakartové příčky příčkami ze sádrokartonu, a toto bude výslovně uvedno v žádosti o souhlas ( oznámení vlastníka bytu ).
Podklady pro vypracování projektové dokumentace obdrží stavebník na SBD Šumperk po zaplacení jednorázové úhrady za provedení úkonu družstva ( poskytnutí podkladů ) dle směrnice č. 27/2006

Zasklení lodžie.
Uživatel (vlastník) bytu předloží prospekt firmy, která bude zasklení provádět a ze kterého bude zřejmé jakým systémem bude lodžie zasklena.

Udržovací práce

Udržovací práce jsou práce, které prodlužují životnost bytového fondu, nejsou stavebními úpravami a nedojde jejich provedením k technickému zhodnocení bytu.

Výměna oken a dveří.
Výměna zařizovacích předmětů.
Výměna kuchyňské linky.
Výměna vany za sprchový kout.
Provedení obkladů, dlažby, omítek v bytě.
Pokládka plovoucích podlah.
Oprava elektroinstalace.
Výměna vchodových dveří.
Výměna, nová instalace, odstranění otopných těles.

U domů, které jsou napojeny na centrání zdroj tepla, nebo na domovní kotelnu, je třeba při jakémkoliv zásahu do otopné soustavy provést předem ohlášení bytovému družstvu.

Za povolení stavebních úprav, udržovacích prací a poskytnutí podkladů pro vypracování projektové dokumentace je žadateli ( vlastníku bytu ) účtována úhrada za činnost a úkony družstva dle směrnice č. 27/2006.

Výňatek ze směrnice č. 27/2006 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva

© 2008-2024 Stavební bytové družstvo Šumperk. Všechna práva vyhrazena