Informační telefonní služba
v mimopracovní dny zajišťovaná technikem SBD
602 723535
Aktuality
16.4.2024 Informace
Rating CCB pro rok 2024

3.4.2024 Informace
Zveřejněna pozvánka na Shromáždění delegátů SBD Šumperk dne 23.4.2024

10.1.2024 Dokumenty
Zveřejněn dokument Vnitrodružstevní směrnice 40/2014 Dodatek č.5


21.12.2023 Informace
Ve dnech 22.12. a 27.-29.12.2023 bude SBD Šumperk z provozních důvodů uzavřeno!

15.12.2023 Informace
Předběžné kalkulované ceny energie pro rok 2024 společnosti Sateza a.s.

24.10.2023 Informace
Předložení návrhu pořadníku na rok 2024

25.7.2023 Informace
Omezení provozu oddělení předpisů a úhrad ze zdravotních důvodů
v období 26.7.-9.8.2023
Prosíme, upřednostněte elektronickou komunikaci dle kontaktů pro jednotlivé úkony

20.7.2023 Informace
Zveřejnění nabídky uvolněného družstevního bytu v Hanušovicích, Na Holbě 492.
Zveřejnění platné do 20.8.2023

27.6.2023 OZNÁMENÍ
Ve dnech 3., 4., a 7. 7. 2023 bude SBD Šumperk z technických důvodů uzavřeno.
1.4.2023 Dokumenty
Potvrzení o sjednaném rozsahu pojištění dle Rámcové pojistné smlouvy č. 7720613510 ve znění dodatku č. 4 platném od 1.1.2023

22.4.2023 Dokumenty
Shromáždění delegátů dne 20.4.2023 - usnesení

2.4.2023 Informace
Zveřejněna pozvánka na Shromáždění delegátů SBD Šumperk dne 20.4.2023

12.01.2023 Informace
Informace ke zřízení datových schránek pro SVJ.

01.01.2023 Informace
Od ledna 2023 nebudou automaticky vystavovány a rozesílány úhradové složenky. V případě zájmu o hrazení měsíčního předpisu za užívání a záloh bytu formou poštovní poukázky, budou "složenky" vystaveny na základě domluvy (telefon,email) s pracovníky oddělení nájemného.
Dokument pro zástupce k vyvěšení v domech...

Kde vyřídit...

Informační telefonní služba
v mimopracovní dny zajišťovaná technikem SBD
(konzultace, zajištění opravy, poskytnutí informací atd.)602 723535
funkce/jménotelefone-mailkancelář
Členská evidence, převody bytů do vlastnictví
Heckenbergerová Helena583 214822h.heckenbergerova@sbdsumperk.cz3/310
Sekretariát, evidence stížností
Bc. Franková Radka724 572992r.frankova@sbdsumperk.cz3/306
Nájemné, zálohy na služby, přijaté platby
Ševčíková Iva583 213118i.sevcikova@sbdsumperk.cz2/207
Kondlerová Pavla583 213118p.kondlerova@sbdsumperk.cz2/207
Vyúčtování služeb
Komárková Daniela583 215683d.komarkova@sbdsumperk.cz2/208
Petková Kateřina583 215683k.petkova@sbdsumperk.cz2/208
Fond oprav
Dočkalová Jana583 301606j.dockalova@sbdsumperk.cz2/206
Šemberová Věra583 301606v.semberova@sbdsumperk.cz2/206
Bytový technik (stav, opravy, havárie domů a bytů)
Palas Tomáš, DiS.583 212159
602 794671
t.palas@sbdsumperk.cz1/101
Energetika, výtahy
Cabák Marek583 213168
606 703983
m.cabak@sbdsumperk.cz2/212
Právní služba
Advokátní kancelář KJM legal s.r.o.583 214822b.bacova@sbdsumperk.cz3/310
Stavební úpravy a udržovací práce v bytě
Podatelna
Bc. Petko Jan583 212159
725 870744
j.petko@sbdsumperk.cz1/103
Úvěry, členské vklady
Jílková Dagmar583 214837
602 769747
d.jilkova@sbdsumperk.cz2/203
Mzdy, smlouvy SVJ
Kočí Marcela583 301607m.koci@sbdsumperk.cz2/205
© 2008-2024 Stavební bytové družstvo Šumperk. Všechna práva vyhrazena