Informační telefonní služba
v mimopracovní dny zajišťovaná technikem SBD
602 723535

Kde vyřídit...

Informační telefonní služba
v mimopracovní dny zajišťovaná technikem SBD
(konzultace, zajištění opravy, poskytnutí informací at.)602 723535
funkce/jménotelefone-mailkancelář
Členské a bytové záležitosti
Bc. Franková Radka583 214822
724 572992
r.frankova@sbdsumperk.cz3/310
Procházková Eva583 214822e.prochazkova@sbdsumperk.cz3/310
Převody bytů do vlastnictví
Lakomá Eva583 214701e.lakoma@sbdsumperk.cz3/302
Předpis a úhrady nájemného
Ševčíková Iva583 213118i.sevcikova@sbdsumperk.cz2/207
Rulíšková Magda583 213118m.ruliskova@sbdsumperk.cz2/207
Technické záležitosti (stav, opravy, havárie) domů a bytů
Ocetek Josef583 212159
602 769747
j.ocetek@sbdsumperk.cz1/101
Palas Tomáš583 212159
602 794671
t.palas@sbdsumperk.cz1/101
Energetik a provozní technik výtahů
Cabák Marek583 213168
602 703983
m.cabak@sbdsumperk.cz1/101
Vyúčtování služeb
Václavská Adéla583 301606a.vaclavska@sbdsumperk.cz2/206
Právní záležitosti
JUDr. Martinák Miroslav

Po 13:00-16:00
St 13:00-16:00

583 214701r.frankova@sbdsumperk.cz3/304
Stavební úpravy a udržovací práce v bytě
Petková Markéta583 215683
725 870744
m.petkova@sbdsumperk.cz2/208
Evidence stížností
Bc. Franková Radka583 214822r.frankova@sbdsumperk.cz3/310
Přehledy o splacené a nesplacené výši úvěru
Jílková Dagmar583 214837d.jilkova@sbdsumperk.cz2/203
© 2008-2020 Stavební bytové družstvo Šumperk. Všechna práva vyhrazena