Informační telefonní služba
v mimopracovní dny zajišťovaná technikem SBD
602 723535
Aktuality
14.6.2022 Informace
Rozhodnutí o opravném vyúčtování na základě nového vyúčtování společnosti SATEZA

25.4.2022 Informace
Zveřejněny dokumenty shromáždění delegátů 2022 a nové stanovy

17.4.2022 Informace
Zveřejněny návrhy kandidátů do představenstva pro volby 2022

18.3.2022 Informace
Zveřejněna pozvánka na Shromáždění delegátů SBD Šumperk dne 21.4.2022

18.2.2022 Dokumenty
Zveřejněn návrh změn stanov SBD Šumperk

7.1.2022 Informace
Oznámení společnosti SATEZA a.s. k situaci na trhu s plynem pro rok 2022

23.12.2021 Informace
Ve dnech 23.12. a 27.-31.12.2021 bude SBD Šumperk z provozních důvodů uzavřeno!

24.11.2021 Informace
Oznámení společnosti Centropol Energy a.s. k situaci na energetickém trhu 2021

21.10.2021 Informace
Představenstvo SBD Šumperk na svém zasedání dne 12. 10. 2021 schválilo předložení návrhu pořadníku na rok 2022 k připomínkám členů družstva. Pořadník bude dostupný v kanceláři členské evidence v termínu do 30. 11. 2021.

3.6.2021 Dokumenty
Shromáždění delegátů dne 31.5.2021 - usnesení a zápis o hlasování

12.5.2021 Informace
Shromáždění delegátů dne 31.5.2021 - výzva k rozhodnutí mimo zasedání

3.5.2021 Informace
Změna úředních hodin s ukončením mimořádných opatření

26.3.2021 Informace
Rating CCB pro rok 2021

Vítejte na stránkách
Stavebního bytového družstva Šumperk,
které poskytuje svým členům-nájemcům, vlastníkům bytů a právnickým osobám správu a služby spojené s bydlením, a to jak na území města Šumperka, tak i v dalších 15 přilehlých lokalitách.

O Z N Á M E N Í

Dne 16. 5. 2022 obdrželo SBD Šumperk oznámení společnosti SATEZA a.s. o zaslání nového vyúčtování tepelné energie za rok 2021, ve kterém je formou přeplatku zohledněna finanční kompenzace úspěšně vymáhané vzniklé škody způsobené neplněním uzavřené smlouvy dodavatelem zemního plynu, společností LUMIUS.
V návaznosti na tuto skutečnost rozhodlo představenstvo svým usnesením č. 83/22 ze dne 7. 6. 2022 zabezpečit vystavení opravného vyúčtování za rok 2021 s termínem jeho předání příjemcům služeb do 30. 9. 2022.

Šumperk 14.6.2022

Člen SČMBD

Stavební bytové družstvo

© 2008-2022 Stavební bytové družstvo Šumperk. Všechna práva vyhrazena