Informační telefonní služba
v mimopracovní dny zajišťovaná technikem SBD
602 723535
Aktuality
29.6.2021 Informace
Nabídka uvolněných družstevních bytů (viz hlavní stránka)

3.6.2021 Dokumenty
Shromáždění delegátů dne 31.5.2021 - usnesení a zápis o hlasování

12.5.2021 Informace
Shromáždění delegátů dne 31.5.2021 - výzva k rozhodnutí mimo zasedání

3.5.2021 Informace
Změna úředních hodin s ukončením mimořádných opatření

26.3.2021 Informace
Rating CCB pro rok 2021

18.12.2020 Informace
Ve dnech 23., 28. a 30.12.2020 bude SBD Šumperk z důvodu čerpání dovolené pro veřejnost uzavřeno!
Děkujeme za pochopení.

8.7.2020 Dokumenty
Usnesení ze Shromáždění delegátů dne 23.6.2020

8.7.2020 Dokumenty
Směrnice 49/2020 o nájemném z družstevních bytů a družstevních nebytových prostorů

8.7.2020 Dokumenty
Směrnice 50/2020 zásady pro stanovení pořadí plateb při hrazení pohledávek po lhůtě splatnosti

21.5.2020 Dokumenty
Dodatky směrnice 40/2014

Vítejte na stránkách
Stavebního bytového družstva Šumperk,
které poskytuje svým členům-nájemcům, vlastníkům bytů a právnickým osobám správu a služby spojené s bydlením, a to jak na území města Šumperka, tak i v dalších 15 přilehlých lokalitách.

O Z N Á M E N Í

V souvislosti s ukončením mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví bude
od 10.5. 2021 budova SBD Šumperk přístupná pro veřejnost
v následujících úředních hodinách:

Pondělí 8.00-11.00 13.00-15.00
Středa 8.00-11.00 13.00-15.00

Vstup do budovy bude umožněn po kontaktu s příslušným zaměstnancem přes zvonkový panel umístěný vpravo od vstupních dveří.
Pro všechny návštěvy na SBD Šumperk platí povinnost nosit v prostorách budovy chirurgickou roušku nebo respirátor, používat dezinfekci a udržovat dvoumetrový odstup od ostatních osob !!!
Mimo výše uvedené hodiny bude SBD Šumperk pro veřejnost uzavřeno !!!

Ing. Jaromír Sojka, Ph.D.
předseda představenstva
Šumperk 3.5.2021
NABÍDKA UVOLNĚNÝCH DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ
(Určeno pouze členům družstva zařazeným v pořadníku pro rok 2021!!!)

Představenstvo SBD Šumperk na svém zasedání dne 29. 6. 2021 rozhodlo nabídnout k přidělení dva družstevní byty členům družstva zařazeným v pořadníku pro přidělování bytů v roce 2021.
Byt č. 01 o velikosti 3+1 v Hanušovicích, Na Holbě 494
Byt č. 15 o velikosti 3+1 v Jindřichově 73
Informace o ceně a termínu prohlídky družstevních bytů jsou k dispozici na tel. 583 214 822.
Ing. Jaromír Sojka, Ph.D.
předseda představenstva
Šumperk 29.6.2021

Člen SČMBD

Stavební bytové družstvo

© 2008-2021 Stavební bytové družstvo Šumperk. Všechna práva vyhrazena