Informační telefonní služba
v mimopracovní dny zajišťovaná technikem SBD
602 723535
Aktuality
3.6.2021 Informace
Shromáždění delegátů dne 31.5.2021 - usnesení a zápis o hlasování

12.5.2021 Informace
Shromáždění delegátů dne 31.5.2021 - výzva k rozhodnutí mimo zasedání

26.3.2021 Informace
Rating CCB pro rok 2021

18.12.2020 Info
Ve dnech 23., 28. a 30.12.2020 bude SBD Šumperk z důvodu čerpání dovolené pro veřejnost uzavřeno!
Děkujeme za pochopení.

8.7.2020 Dokumenty
Usnesení ze Shromáždění delegátů dne 23.6.2020

8.7.2020 Dokumenty
Směrnice 49/2020 o nájemném z družstevních bytů a družstevních nebytových prostorů

8.7.2020 Dokumenty
Směrnice 50/2020 zásady pro stanovení pořadí plateb při hrazení pohledávek po lhůtě splatnosti

21.5.2020 Dokumenty
Dodatky směrnice 40/2014

Informace

Výňatek ze směrnice č. 27/2006
Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva.

Pro stavební úpravy
Projednání žádosti o udělení souhlasu se stavebními úpravami v bytě ( podléhající ohlášení stavebnímu úřadu )
(zásah do nosné zdi, změna vzhledu stavby, změna užívání)150,- Kč
Vystavení potvrzení v zájmu žadatele25,- Kč
Vystavení fotokopie dokladu v zájmu žadatele
- pro člena družstva (25,- Kč první list + 10,- Kč každý další)45,- Kč
- pro ostatní (60,- Kč první list + 10,- Kč každý další)80,- Kč
Stavební úpravy
1. družstevník (stavební úpravy podléhající ohlášení SÚ)150,- Kč
2. družstevník (stavební úpravy nepodléhající ohlášení SÚ)
- vystavení potvrzení v zájmu žadatele25,- Kč
- poskytnutí podkladů pro statické posouzení45,- Kč
v případě, že ze statického posouzení vyplyne požadavek na ohlášení SÚ doplatit80,- Kč
3. vlastník
stavební úpravy podléhají ohlášení stavebnímu úřadu a vlastník ohlašuje prostřednictvím SBD150,- Kč
4. vlastník - člen družstva
(stavební úpravy podléhají ohlášení stav. úřadu a vlastník ohlašuje sám)
- poskytnutí podkladů pro statické posouzení45,- Kč
5. vlastník - nečlen družstva
(stavební úpravy podléhají ohlášení stav. úřadu a vlastník ohlašuje sám)
- poskytnutí podkladů pro statické posouzení80,- Kč
6. vlastník - člen družstva
(stavební úpravy nepodléhají ohlášení)
- poskytnutí podkladů pro statické posouzení45,- Kč
- v případě, že ze statického posouzení vyplyne požadavek na ohlášení stav. úřadu a vlastník ohlašuje prostřednictvím SBD doplatit105,- Kč
- v případě. že není třeba poskytnutí podkladů pro statické posouzeníbez poplatku
7. vlastník - nečlen družstva
(stavební úpravy nepodléhají ohlášení)
- poskytnutí podkladů pro statické posouzení80,- Kč
- v případě, že ze statického posouzení vyplyne požadavek na ohlášení stav. úřadu a vlastník ohlašuje prostřednictvím SBD doplatit70,- Kč
- v případě. že není třeba poskytnutí podkladů pro statické posouzeníbez poplatku
Udržovací práce
1. družstevník - vyžaduje souhlas k čerpání peněžních prostředků
- vystavení potvrzení v zájmu žadatele25,- Kč
2. družstevník - nevyžaduje souhlas k čerpání peněžních prostředkůbez poplatku
3. vlastník - oznamuje provedení udržovacích pracíbez poplatku
© 2008-2021 Stavební bytové družstvo Šumperk. Všechna práva vyhrazena