Stavební bytové družstvo Šumperk

Jesenická 1322/20, Šumperk  787 01
IČ: 00053465 - DIČ: CZ00053465
Zápis v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Dr.XXII, vložka 44

Kde vyřídit...

Informační telefonní služba
v mimopracovní dny zajišťovaná technikem SBD
(konzultace, zajištění opravy, poskytnutí informací atd.)602 723535
funkce/jménotelefone-mailkancelář
Členská evidence, převody bytů do vlastnictví
Heckenbergerová Helena583 214822h.heckenbergerova@sbdsumperk.cz3/310
Sekretariát, evidence stížností
Bc. Franková Radka724 572992r.frankova@sbdsumperk.cz3/306
Nájemné, zálohy na služby, přijaté platby
Ševčíková Iva583 213118i.sevcikova@sbdsumperk.cz2/207
Kondlerová Pavla583 213118p.kondlerova@sbdsumperk.cz2/207
Vyúčtování služeb
Komárková Daniela583 215683d.komarkova@sbdsumperk.cz2/208
Petková Kateřina583 215683k.petkova@sbdsumperk.cz2/208
Fond oprav
Dočkalová Jana583 301606j.dockalova@sbdsumperk.cz2/206
Šemberová Věra583 301606v.semberova@sbdsumperk.cz2/206
Bytový technik (stav, opravy, havárie domů a bytů)
Palas Tomáš, DiS.583 212159
602 794671
t.palas@sbdsumperk.cz1/101
Energetika, výtahy
Cabák Marek583 213168
606 703983
m.cabak@sbdsumperk.cz2/212
Právní služba
Advokátní kancelář KJM legal s.r.o.583 214822b.bacova@sbdsumperk.cz3/310
Stavební úpravy a udržovací práce v bytě
Podatelna
Bc. Petko Jan583 212159
725 870744
j.petko@sbdsumperk.cz1/103
Úvěry, členské vklady
Jílková Dagmar583 214837
602 769747
d.jilkova@sbdsumperk.cz2/203
Mzdy, smlouvy SVJ
Kočí Marcela583 301607m.koci@sbdsumperk.cz2/205
© 2008-2024 Stavební bytové družstvo Šumperk. Všechna práva vyhrazena