Stavební bytové družstvo Šumperk

Jesenická 1322/20, Šumperk  787 01
IČ: 00053465 - DIČ: CZ00053465
Zápis v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Dr.XXII, vložka 44

Vítejte na stránkách
Stavebního bytového družstva Šumperk,
které poskytuje svým členům-nájemcům, vlastníkům bytů a právnickým osobám správu a služby spojené s bydlením, a to jak na území města Šumperka, tak i v dalších 15 přilehlých lokalitách.

NÁVRH POŘADNÍKU na rok 2024
(Určeno pouze členům SBD Šumperk!)

Představenstvo SBD Šumperk na svém zasedání dne 10.10.2023 schválilo
předložení návrhu pořadníku na rok 2024 k připomínkám členům družstva.
Pořadník je dostupný v kanceláři členské evidence v termínu do 30.11.2023.

Ing. Jaromír Sojka, Ph.D., v.r.
předseda představenstva
Šumperk 24.10.2023

Člen SČMBD

Stavební bytové družstvo

© 2008-2023 Stavební bytové družstvo Šumperk. Všechna práva vyhrazena