Stavební bytové družstvo Šumperk

Jesenická 1322/20, Šumperk  787 01
IČ: 00053465 - DIČ: CZ00053465
Zápis v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Dr.XXII, vložka 44

Vítejte na stránkách
Stavebního bytového družstva Šumperk,
které poskytuje svým členům-nájemcům, vlastníkům bytů a právnickým osobám správu a služby spojené s bydlením, a to jak na území města Šumperka, tak i v dalších 15 přilehlých lokalitách.

VYÚČTOVÁNÍ nákladů a služeb 2023

Reklamace a připomínky k vyúčtování za rok 2023 budou vyřizovány od 2.5.2024 :
  • osobně v úředních hodinách v sídle družstva
  • telefonicky v úředních hodinách
  • elektronicky prostřednictvím adresy vyuctovani@sbdsumperk.cz, případně klient.sbdsumperk@gmail.com

Nedoplatky
  • lze uhradit na účet uvedený ve formuláři vyúčtování v období od 15.6.2024 do dne splatnosti 31.8.2024
  • Při úhradě bankovním převodem je nutné uvádět variabilní symbol (stejný jako při úhradě běžné zálohy) a specifický symbol (2023000010). Oba symboly jsou uvedeny ve formuláři vyúčtování.
  • Nedoplatek lze v uvedeném období uhradit ve více splátkách. Pokud není možné uhradit do dne splatnosti plnou částku nedoplatku, je nutné si sjednat splátkový kalendář při osobní návštěvě
Přeplatky
  • jsou průběžně zpracovávány a budou vyplaceny v zákonném termínu do 31.8.2024

Šumperk 28.4.2024
INFORMACE K NAVÝŠENÍ CENY PLYNU V ROCE 2023

Cenová nabídka společnosti CENTROPOL ENERGY, a.s. na dodávku plynu do domovních kotelen v majetku SBD Šumperk pro rok 2022 byla (obdobně jako v roce 2021) zafixována na 532,- Kč/MWh.

V roce 2023 došlo u všech dodavatelů vlivem energetické krize k výraznému navýšení cen plynu a k jejich zastropování státem na částku 2.500,- Kč/MWh (což je 5-ti násobek stanovené ceny pro rok 2022).

Z důvodu maximálního omezení tohoto nárůstu ceny zvolilo SBD Šumperk nového dodavatele plynu, a to společnost TEDOM energie s.r.o., která jako jediná nabídla nikoliv „fixní“, ale tzv. spotové ceny*), čímž došlo k výrazné úspoře s průměrnou roční částkou cca 1.300,- Kč/MWh. Tato částka je však i přesto 2,5 krát vyšší, než cena v roce 2022, což se projevuje ve vyúčtování služeb za rok 2023.

*) Spotové ceny jsou ceny, za které se energie nakupuje přímo na burze s pevně stanovenou marží od dodavatele.

Šumperk 22.5.2024

Člen SČMBD

Stavební bytové družstvo

© 2008-2024 Stavební bytové družstvo Šumperk. Všechna práva vyhrazena