Stavební bytové družstvo Šumperk

Jesenická 1322/20, Šumperk  787 01
IČ: 00053465 - DIČ: CZ00053465
Zápis v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Dr.XXII, vložka 44

Vítejte na stránkách
Stavebního bytového družstva Šumperk,
které poskytuje svým členům-nájemcům, vlastníkům bytů a právnickým osobám správu a služby spojené s bydlením, a to jak na území města Šumperka, tak i v dalších 15 přilehlých lokalitách.

O Z N Á M E N Í

Vážení uživatelé bytů,
z důvodu převládající negativní situace cen na trhu se zemním plynem a elektrickou energií přistoupil dodavatel tepelné energie, společnost SATEZA a.s., od 1. 8. 2022 ke zvýšení letošních záloh na dodávku tepla.
Vzhledem ke skutečnosti, že záloha stanovená dodavatelem značně převyšuje zálohy předepsané jednotlivým uživatelům bytů, je SBD Šumperk nuceno přistoupit s účinností od 1. 9. 2022 k úpravě předpisů zálohových plateb pro jednotlivé uživatele bytů. O nové výši záloh budou uživatelé bytů včas písemně vyrozuměni.
Plné znění...

Šumperk 24.7.2022

Člen SČMBD

Stavební bytové družstvo

© 2008-2022 Stavební bytové družstvo Šumperk. Všechna práva vyhrazena