Stavební bytové družstvo Šumperk

Jesenická 1322/20, Šumperk  787 01
IČ: 00053465 - DIČ: CZ00053465
Zápis v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Dr.XXII, vložka 44

Vítejte na stránkách
Stavebního bytového družstva Šumperk,
které poskytuje svým členům-nájemcům, vlastníkům bytů a právnickým osobám správu a služby spojené s bydlením, a to jak na území města Šumperka, tak i v dalších 15 přilehlých lokalitách.

O Z N Á M E N Í

V souvislosti s ukončením mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví bude
od 10.5. 2021 budova SBD Šumperk přístupná pro veřejnost
v následujících úředních hodinách:

Pondělí 8.00-11.00 13.00-15.00
Středa 8.00-11.00 13.00-15.00

Vstup do budovy bude umožněn po kontaktu s příslušným zaměstnancem přes zvonkový panel umístěný vpravo od vstupních dveří.
Pro všechny návštěvy na SBD Šumperk platí povinnost nosit v prostorách budovy chirurgickou roušku nebo respirátor, používat dezinfekci a udržovat dvoumetrový odstup od ostatních osob !!!
Mimo výše uvedené hodiny bude SBD Šumperk pro veřejnost uzavřeno !!!

Ing. Jaromír Sojka, Ph.D.
předseda představenstva
Šumperk 3.5.2021
NABÍDKA UVOLNĚNÝCH DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ
(Určeno pouze členům družstva zařazeným v pořadníku pro rok 2021!!!)

Představenstvo SBD Šumperk na svém zasedání dne 29. 6. 2021 rozhodlo nabídnout k přidělení dva družstevní byty členům družstva zařazeným v pořadníku pro přidělování bytů v roce 2021.
Byt č. 01 o velikosti 3+1 v Hanušovicích, Na Holbě 494
Byt č. 15 o velikosti 3+1 v Jindřichově 73
Informace o ceně a termínu prohlídky družstevních bytů jsou k dispozici na tel. 583 214 822.
Ing. Jaromír Sojka, Ph.D.
předseda představenstva
Šumperk 29.6.2021

Člen SČMBD

Stavební bytové družstvo

© 2008-2021 Stavební bytové družstvo Šumperk. Všechna práva vyhrazena