Stavební bytové družstvo Šumperk

Jesenická 1322/20, Šumperk  787 01
IČ: 00053465 - DIČ: CZ00053465
Zápis v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Dr.XXII, vložka 44

Vítejte na stránkách
Stavebního bytového družstva Šumperk,
které poskytuje svým členům-nájemcům, vlastníkům bytů a právnickým osobám správu a služby spojené s bydlením, a to jak na území města Šumperka, tak i v dalších 15 přilehlých lokalitách.

VYÚČTOVÁNÍ služeb 2022

  • Reklamace a připomínky k vyúčtování za rok 2022 zasílejte na e-mail vyuctovani@sbdsumperk.cz

  • Nedoplatky lze uhradit na účet uvedený ve formuláři vyúčtování v období od 15.6.2023 do dne splatnosti 31.8.2023
  • Při úhradě bankovním převodem je nutné uvádět variabilní symbol (stejný jako při úhradě běžné zálohy) a specifický symbol (2022000010). Oba symboly jsou uvedeny ve formuláři vyúčtování.
  • Nedoplatek lze v uvedeném období uhradit ve více splátkách. Pokud není možné uhradit do dne splatnosti plnou částku nedoplatku, je nutné si sjednat splátkový kalendář při osobní návštěvě

  • Na základě §1186 Občanského zákoníku nebude SBD Šumperk provádět rozúčtování plateb a nákladů pro vypořádání příspěvků na správu domu a zálohy na plnění spojená nebo související s užíváním bytu po převodu vlastnického práva k jednotce nebo družstevního podílu.
  • Zákon 67/2013 Sb.
  • Vyhláška 269/2015 Sb.

Šumperk 1.5.2023
Informace ke zřízení datových schránek pro SVJ

Upozorňujeme členy výborů společenství vlastníků jednotek, kterým SBD Šumperk vykonává správu, že byla schválena novela zákona č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, která stanovila pro SVJ povinnost mít od 1. 1. 2023 zřízenu datovou schránku.
Obsluhu datových schránek si jednotlivá SVJ zabezpečují samy.
Úplná zpráva v dokumentu

Šumperk 12.1.2023

Člen SČMBD

Stavební bytové družstvo

© 2008-2023 Stavební bytové družstvo Šumperk. Všechna práva vyhrazena