Informační telefonní služba
v mimopracovní dny zajišťovaná technikem SBD
602 723535
Aktuality
24.11.2021 Informace
Oznámení společnosti Centropol Energy a.s. k situaci na energetickém trhu 2021

21.10.2021 Informace
Představenstvo SBD Šumperk na svém zasedání dne 12. 10. 2021 schválilo předložení návrhu pořadníku na rok 2022 k připomínkám členů družstva. Pořadník bude dostupný v kanceláři členské evidence v termínu do 30. 11. 2021.

3.6.2021 Dokumenty
Shromáždění delegátů dne 31.5.2021 - usnesení a zápis o hlasování

12.5.2021 Informace
Shromáždění delegátů dne 31.5.2021 - výzva k rozhodnutí mimo zasedání

3.5.2021 Informace
Změna úředních hodin s ukončením mimořádných opatření

26.3.2021 Informace
Rating CCB pro rok 2021

V ý p i s
z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Ostravě
oddíl DrXXII, vložka 44

Datum zápisu: 1.července 1959
Obchodní firma: Stavební bytové družstvo Šumperk
Sídlo: Šumperk, Jesenická ul.čp.1322/20, PSČ 787 01
Identifikační číslo: 000 53 465
Právní forma: Družstvo
Předmět podnikání:
1. Činnost družstva je založena na družstevním vlastnictví domů,
bytů, objektů s nebytovými prostorami /garáže, ateliéry/, na
správě a provozu bytů a na ostatním majetku družstva.
2/ předmětem činnosti družstva je zejména:
a/ činnost za účelem zajišťování potřeb svých členů spočívající
především
aa) v organizování přípravy a provádění popř. zabezpečování
výstavby bytů, rodinných domků a nebytových prostor
ab) provádění popř. zajišťování údržby, oprav, modernizace a
rekonstrukci bytových a nebytových objektů
ac) zajišťování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových
prostor
ad) přidělování bytů, rodinných domků a nebytových prostor a
uzavírání příslušných smluv
správa a údržba nemovitostí
montáž a opravy vyhrazených elektrických zařízení
zprostředkování obchodu
zprostředkování služeb
specializovaný maloobchod
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Statutární orgán - představenstvo:
předseda představenstva: Ing. Jaromír Sojka, Ph.D., r.č. 570221/1493
Šumperk, Prievidzská 2
den vzniku funkce:  14.června 2004
den vzniku členství v představenstvu:  25.dubna 2002
místopředseda představenstva: Marcela Vokrouhlecká, r.č. 615811/0574
Šumperk, Finská 16, PSČ 787 01
den vzniku funkce:  19.dubna 2007
den vzniku členství v představenstvu:  19.dubna 2007
místopředsedkyně představenstva: Jarmila Kamlerová, r.č. 625614/0561
Kolšov č. 138
den vzniku funkce:  25.dubna 2002
den vzniku členství v představenstvu:  25.dubna 2002
člen představenstva: Josef Horký, r.č. 520515/191
Šumperk, Jiřího z Poděbrad 24
den vzniku členství v představenstvu:  25.dubna 2002
člen představenstva: Ing. Bohumil Dvořák, CSc., r.č. 390505/437
Šumperk, 8.května 50
den vzniku členství v představenstvu:  25.dubna 2002
člen představenstva: Antonín Šafář, r.č. 560208/0803
Šumperk, Myslivecká 3, PSČ 787 01
den vzniku členství v představenstvu:  19.dubna 2007
člen představenstva: Miroslav Hepil, r.č. 640411/2561
Šumperk, Jugoslávská 3, PSČ 787 01
den vzniku členství v představenstvu:  19.dubna 2007
Oprávnění k jednání a podpisování:
Představenstvo je oprávněno jednat jménem družstva navenek ve
všech věcech. Právní úkony, pro které je předepsána písemná
forma, podepisuje za družstvo předseda (popřípadě místopředseda)
a další člen představenstva, a to tím způsobem, že k názvu nebo
razítku družstva připojí své podpisy.
Základní členský vklad: 3 000,- Kč
Zapisovaný základní kapitál: 50 000,- Kč

Tento výpis je neprodejný a byl pořízen na Internetu (http://www.justice.cz).
Dne: 07.06.07 11:19:32
Údaje platné ke dni 06.06.2007, 6:00
© 2008-2021 Stavební bytové družstvo Šumperk. Všechna práva vyhrazena