Reklamace a přípomínky k vyúčtování
služeb za rok 2022 zasílejte na e-mail vyuctovani@sbdsumperk.cz
Informační telefonní služba
v mimopracovní dny zajišťovaná technikem SBD
602 723535
Aktuality
25.7.2023 Informace
Omezení provozu oddělení předpisů a úhrad ze zdravotních důvodů
v období 26.7.-9.8.2023
Prosíme, upřednostněte elektronickou komunikaci dle kontaktů pro jednotlivé úkony

20.7.2023 Informace
Zveřejnění nabídky uvolněného družstevního bytu v Hanušovicích, Na Holbě 492.
Zveřejnění platné do 20.8.2023

27.6.2023 OZNÁMENÍ
Ve dnech 3., 4., a 7. 7. 2023 bude SBD Šumperk z technických důvodů uzavřeno.
1.4.2023 Dokumenty
Potvrzení o sjednaném rozsahu pojištění dle Rámcové pojistné smlouvy č. 7720613510 ve znění dodatku č. 4 platném od 1.1.2023

22.4.2023 Dokumenty
Shromáždění delegátů dne 20.4.2023 - usnesení

2.4.2023 Informace
Zveřejněna pozvánka na Shromáždění delegátů SBD Šumperk dne 20.4.2023

12.01.2023 Informace
Informace ke zřízení datových schránek pro SVJ.

01.01.2023 Informace
Od ledna 2023 nebudou automaticky vystavovány a rozesílány úhradové složenky. V případě zájmu o hrazení měsíčního předpisu za užívání a záloh bytu formou poštovní poukázky, budou "složenky" vystaveny na základě domluvy (telefon,email) s pracovníky oddělení nájemného.
Dokument pro zástupce k vyvěšení v domech...


26.12.2022 Informace
Předběžné kalkulované ceny energie pro rok 2023 společnosti Sateza a.s.

26.12.2022 Dokumenty
Zveřejněn dokument Vnitrodružstevní směrnice 40/2014 Dodatek č.4

22.12.2022 Informace
Ve dnech 23.12. a 27.-30.12.2022 bude SBD Šumperk z provozních důvodů uzavřeno!

11.10.2022 Informace
Zveřejnění nabídky uvolněného družstevního bytu v Šumperku, ul.Jugoslávská.
Zveřejnění platné do 10.11.2022

20.9.2022 Informace
Ve dnech 26.9.-27.9. bude úsek nájemného z technických důvodů uzavřen

20.9.2022 Informace
V den státního svátku 28.9.2022 je SBD zavřeno

7.9.2022 Informace
Zveřejnění nabídky uvolněného družstevního bytu v Loučné nad Des.

24.7.2022 Informace
Oznámení o úpravě zálohových plateb jednotlivých uživatelů na základě zvýšení záloh dodavatele tepla

14.6.2022 Informace
Rozhodnutí o opravném vyúčtování na základě nového vyúčtování společnosti SATEZA

25.4.2022 Dokumenty
Zveřejněny dokumenty shromáždění delegátů 2022 a nové stanovy

17.4.2022 Informace
Zveřejněny návrhy kandidátů do představenstva pro volby 2022

18.3.2022 Informace
Zveřejněna pozvánka na Shromáždění delegátů SBD Šumperk dne 21.4.2022

18.2.2022 Dokumenty
Zveřejněn návrh změn stanov SBD Šumperk

7.1.2022 Informace
Oznámení společnosti SATEZA a.s. k situaci na trhu s plynem pro rok 2022

V ý p i s
z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Ostravě
oddíl DrXXII, vložka 44

Datum zápisu: 1.července 1959
Obchodní firma: Stavební bytové družstvo Šumperk
Sídlo: Šumperk, Jesenická ul.čp.1322/20, PSČ 787 01
Identifikační číslo: 000 53 465
Právní forma: Družstvo
Předmět podnikání:
1. Činnost družstva je založena na družstevním vlastnictví domů,
bytů, objektů s nebytovými prostorami /garáže, ateliéry/, na
správě a provozu bytů a na ostatním majetku družstva.
2/ předmětem činnosti družstva je zejména:
a/ činnost za účelem zajišťování potřeb svých členů spočívající
především
aa) v organizování přípravy a provádění popř. zabezpečování
výstavby bytů, rodinných domků a nebytových prostor
ab) provádění popř. zajišťování údržby, oprav, modernizace a
rekonstrukci bytových a nebytových objektů
ac) zajišťování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových
prostor
ad) přidělování bytů, rodinných domků a nebytových prostor a
uzavírání příslušných smluv
správa a údržba nemovitostí
montáž a opravy vyhrazených elektrických zařízení
zprostředkování obchodu
zprostředkování služeb
specializovaný maloobchod
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Statutární orgán - představenstvo:
předseda představenstva: Ing. Jaromír Sojka, Ph.D., r.č. 570221/1493
Šumperk, Prievidzská 2
den vzniku funkce:  14.června 2004
den vzniku členství v představenstvu:  25.dubna 2002
místopředseda představenstva: Marcela Vokrouhlecká, r.č. 615811/0574
Šumperk, Finská 16, PSČ 787 01
den vzniku funkce:  19.dubna 2007
den vzniku členství v představenstvu:  19.dubna 2007
místopředsedkyně představenstva: Jarmila Kamlerová, r.č. 625614/0561
Kolšov č. 138
den vzniku funkce:  25.dubna 2002
den vzniku členství v představenstvu:  25.dubna 2002
člen představenstva: Josef Horký, r.č. 520515/191
Šumperk, Jiřího z Poděbrad 24
den vzniku členství v představenstvu:  25.dubna 2002
člen představenstva: Ing. Bohumil Dvořák, CSc., r.č. 390505/437
Šumperk, 8.května 50
den vzniku členství v představenstvu:  25.dubna 2002
člen představenstva: Antonín Šafář, r.č. 560208/0803
Šumperk, Myslivecká 3, PSČ 787 01
den vzniku členství v představenstvu:  19.dubna 2007
člen představenstva: Miroslav Hepil, r.č. 640411/2561
Šumperk, Jugoslávská 3, PSČ 787 01
den vzniku členství v představenstvu:  19.dubna 2007
Oprávnění k jednání a podpisování:
Představenstvo je oprávněno jednat jménem družstva navenek ve
všech věcech. Právní úkony, pro které je předepsána písemná
forma, podepisuje za družstvo předseda (popřípadě místopředseda)
a další člen představenstva, a to tím způsobem, že k názvu nebo
razítku družstva připojí své podpisy.
Základní členský vklad: 3 000,- Kč
Zapisovaný základní kapitál: 50 000,- Kč

Tento výpis je neprodejný a byl pořízen na Internetu (http://www.justice.cz).
Dne: 07.06.07 11:19:32
Údaje platné ke dni 06.06.2007, 6:00
© 2008-2023 Stavební bytové družstvo Šumperk. Všechna práva vyhrazena